vzw Wij Schilders

O.V.P.S.B.V. Wij Schilders staat voor Onafhankelijk Verbond van Patroons der Schilders Behangers en Vloerbekleders.

Wij zijn een VZW, een erkende beroepsvereniging die alle belangen van SCHILDERS en KMO SCHILDERSBEDRIJVEN behartigt.

Wij zijn uitgever van het trimestrieel vakblad ”Wij Schilders”, dat verschijnt met een oplage van 1150 ex.

Vandaar dus de naam van onze site. Ons tijdschrift bevat naast publiciteit van de voornaamste toeleveringsbedrijven uit de sector ook technische productinfo. Eveneens in het tijdschrift opgenomen: toelichtingen, beschouwingen en achtergrondcommentaren nodig voor het exploiteren van een hedendaags schildersbedrijf.

We proberen alle schilders en schildersbedrijven te bereiken in het Vlaamstalig landsgedeelte via ons tijdschrift. We zijn ook bekend als uitgever van een prijzengids met daarin zowat 14.000 richtprijzen voor het opmaken van offertes voor het uitvoeren van schilderwerken in de particuliere sector.

Verkrijgbaar in map en ook verwerkt op digitale wijze op USB-stick.

Lidmaatschap:

Voor een lidmaatschap bij ons, bijdrage € 150,00 incl 21% BTW krijgt U:

  • productinfo bij problemen
  • een abonnement op ons tijdschrift “Wij Schilders” voor 1 jaar
  • per jaar een aantal gratis demo's of uitstap
  • een gratis maaltijd per lidmaatschap op het jaarlijks St.-Lucasfeest in oktober
  • als U contact opneemt met het secretariaat, krijgt U 's morgens of 's avonds binnen de 48 uur een antwoord, oplossing

Jaarlijks gratis aanbod voor leden:

Ieder lid krijgt samen met de factuur, onkostennota het boek "prijzengids 2020" met de aangepaste richtprijzen.

Eveneens voor ieder lid is er het boek productengids met de nieuwe verfprijzen van het huidig jaar van de meest courante verven van de adverterende verfleveranciers in ons vakblad Wij Schilders.

U kan zich inschrijven door hier te klikken!

Vanaf heden willen we, als bestuur van O.V.P.S.B.V. Wij Schilders, er alles aan doen om een zo volledig mogelijke agenda te plaatsen van alle activiteiten die we plannen veraf of dichtbij in de toekomst.

De voltallige bestuursploeg; Didier Bossuyt, Erik Dely, Johan Vandeputte, Franck Rigolle, Marc Zwanckaert, André Cottyn, Yves Dewintere, Patrick Devos, Geoffrey Moreel en Fien Dendonker.


Ontdek hieronder het bladerboekje voor het lidmaatschap 2020

Nieuwe software »

Er is nieuwe software beschikbaar in een nieuwe versie van de digitale prijzengids 2020. Er zijn opnieuw 2 versies beschikbaar, een complete versie (offertes, facturen, enz, ...) en een light versie, (beperkte versie), waarmee U enkel offertes kan aanmaken. Beide versies zijn voorzien om updates te ontvangen. Lees alles hierover in de bijhorende folder (pdf). Zoals in het verleden zijn er opnieuw 2 versies beschikbaar, Een complete versie en een beperkte versie. U kan Patrick Devos hiervoor contacteren via e-mail info@schilderwerkendevos.be.

Gratis Opleiding Stick PaintIT »

(Folder hierboven te bekijken)

Opleiding in beperkte kring, op aanvraag. (max 5 personen) Iedere aanwezige schilder kan zelf uitproberen aan de computer.

Lokatie:

Patrick Devos

Kromme Waters 3

8792 Sint-Eloois-Vijve

Telkens om 19.30 u.

Spoedig inschrijven !!

Inschrijven en inlichtingen 

info@wijschilders.be 

Vakblad januari 2017

Klik hier om het te downloaden


Vakblad april 2017

Klik hier om het te downloaden


Vakblad oktober 2017

Klik hier om het te downloaden


Vakblad januari 2018

Klik hier om het te downloaden


Vakblad april 2018

Klik hier om het te downloaden


Vakblad juli 2018

Klik hier om het te downloaden


Vakblad oktober 2018

Klik hier om het te downloaden


Vakblad januari 2019

Klik hier om het te downloaden


Vakblad oktober 2019

Klik hier om het te downloaden


Vakblad april 2020

Klik hier om het te downloaden

De folder met de aankondiging voor inschrijven 2020 kan U hier downloaden en bekijken.

Welkom »

• © vzw Wij Schilders • Powered by LinXIT